Sorg og ensomhed

From Corrupt Eider, 4 Months ago, written in Plain Text, viewed 68 times.
URL https://paste.fusioned.net/view/a25a1d0b Embed
Download Paste or View Raw
 1. Sorg og ensomhed
 2. ____________________________________________________________________________________________________
 3. ❤️  Link №1: https://bit.ly/2DxKohc
 4. ____________________________________________________________________________________________________
 5. ❤️  Link №2: http://vuceloka.fastdownloadcloud.ru/dt?s=YToyOntzOjc6InJlZmVyZXIiO3M6MjQ6Imh0dHA6Ly9zdGlra2VkLmNvbV8yX2R0LyI7czozOiJrZXkiO3M6MTY6IlNvcmcgb2cgZW5zb21oZWQiO30=
 6. ____________________________________________________________________________________________________
 7.  
 8.  
 9.  
 10.  
 11.  
 12.  
 13.  
 14.  
 15.  
 16.  
 17.  
 18.  
 19.  
 20.  
 21.  
 22.  
 23.  
 24.  
 25.  
 26.  
 27.  
 28.  
 29.  
 30.  
 31.  
 32.  
 33.  
 34.  
 35.  
 36.  
 37.  
 38.  
 39.  
 40.  
 41.  
 42.  
 43.  
 44.  
 45.  
 46.  
 47.  
 48.  
 49.  
 50.  
 51.  
 52.  
 53.  
 54.  
 55.  
 56.  
 57.  
 58.  
 59.  
 60.  
 61.  
 62.  
 63.  
 64.  
 65.  
 66.  
 67.  
 68.  
 69.  
 70.  
 71.  
 72.  
 73.  
 74.  
 75.  
 76.  
 77.  
 78.  
 79. Foredraget giver mange gode idéer og tankeredskaber til at få givet plads til både glæden og modet, så ensomhedens sorg bliver brudt og tavshedens mørke bliver reduceret. I gruppen hjælpes I ad med at tackle udfordringerne og støtter hinanden i den proces, det er at komme godt igennem tabet af et menneske, som har begået selvmord.
 80.  
 81. Måske du undrer dig over, at du igen og igen bliver overhørt eller trumlet ned, måske du føler at du på en uforståelig måde skubber andre væk, måske dine relationer går i stykker ved konflikter. Hvordan forhindres det, at opgaverne multiplicerer sig selv som champignon?
 82.  
 83. Jørn Henrik Olsen - Eller er der brug for støtte?
 84.  
 85. Jørn Henrik Olsen Vidende ildsjæl, teolog, foredragsholder og forfatter Jørn Henrik Olsen tænker dybt om kreativitet, ledelse, kedsomhed, sorg, træthed og andre af livets smertepunkter. Han er teolog, ph. Derudover er Jørn Henrik Olsen en meget efterspurgt, engagerende og nærværende foredragsholder. Book nu på tlf: 35 11 21 31 Jørn Henrik Olsens mange års erfaring med eksistentielle, smertelige og i høj grad tvetydige problemer samles op i disse spørgsmål: Hvorfor har vi det så dårligt, når vi har det så godt? Hvad er det, der gør, at vi ikke bliver tilfredse, selv om vores drømme og længsler går i opfyldelse? Hvorfor er vi ikke lykkelige, når de fleste forudsætninger for at være lykkelige er til stede, men kun lykken mangler? Jørn Henrik Olsen får ofte ganske overvældende positive reaktioner på sine foredrag. De er levende og livsnære på overraskende måder. Dyb indsigt og stærk formidling forenes på allerbedste måde. Han er humoristisk ekspert i emner som ensomhed, kedsomhed, langsomhed, sorg, tristhed, træthed og andre af livets — tit tabubelagte — udfordringer. Bogen er det perfekte udgangspunkt for en række meget spændende og relevante foredrag. Han kommer langt ud af boksen, hvor kunsten hele tiden er en aktiv medspiller. Og så flytter han rundt på tilhørernes erkendelser — og yder vigtig livshjælp. Hans præsentationer af de sværeste eksistentielle følelser og spørgsmål er elegant. Jørn Henrik Olsen foredrag er særdeles velegnede til kommuners eller foreningers fokus på ensomhed, sorg osv. Det byder tit på smerte og sorg. Særlig ved adskillelse og tab mærker vi, hvor hårdt vi kan blive ramt. Sorg er blevet kaldt kærlighedens og tilknytningens dybeste pris. Som mennesker kan vi opleve at miste det, vi absolut ikke kan tåle at miste. Gennem tværfaglige indsigter rækkes der inspirerende hjælp til at leve og vandre i sorgens landskab. Sorg er nemlig ikke et problem, der skal løses, men et liv der skal leves. Vi skal alle dø en dag — men alle andre dage skal vi leve! Det kan fint udvides til hel- og halvdagskurser eller temadage på højskoler, på andre undervisningsinstitutioner og benyttes ved kirkelige kurser og sogneaftener. Jørn Henrik Olsen foredrag Ensomhedens sorg — h vordan finde fornyet livsglæde og livsmod i sorgens landskab? Som mennesker kan vi blive ramt alvorligt og dybt i menneskelivet, når vi mister én, vi måske netop ikke kan tåle at miste. Livet — herunder hele ens følelsesliv — ændres så meget af en sådan erfaring, at det kan være svært på ny at finde livsglæden, livskvaliteten og livsmodet. Mange kender fra deres eget liv til, hvordan livsglæden svinder ind. Foredraget giver mange gode idéer og tankeredskaber til at få givet plads til både glæden og modet, så ensomhedens sorg bliver brudt og tavshedens mørke bliver reduceret. Foredraget kan tilpasses behov og målgrupper. Arrangørernes særlige ønsker kan også integreres og udfoldes. Når sygdommen udvikler alvorlige tab — af for eksempel hukommelse, sprog, tids- og rumfornemmelse og ikke mindst samliv — kan det være en barsk udfordring for de livsvidner, der befinder sig tættest på sygdomsramte. Uventede lyspunkter kan også dukke op undervejs, men tit kan reaktionen på disse sygdomme bedst beskrives som en dybt indgribende sorg og krise. Svære følelser og angst for fremtiden slår sine langstrakte skygger ind i hverdagslivet og udvirker handlingslammelse. Den fysiske og mentale nedslidning berøver dem livsenergiens og livsmodets depoter. Det almindelige gode helbred forringes, den sociale isolation øges, angst, depression, stress — og andre sorgreaktioner — rykker sig ind på den eller de nærmeste. Foredraget afdækker, hvordan vi kan forstå sorgen og sorgens processer, og hvad vi kan gøre, når sorgen og smerten rammer os. Tværfaglige perspektiver på sorg som relation og følelse kan bibringe inspirerende hjælp til at leve og vandre i sorgens landskab. Foredraget kan tilpasses særlige behov, målgrupper og ønsker. Det er stærkt mentalt belastende at være tæt på et menneske, der lider af sygdomme som skizofreni, depression og angst. De bekymrende og opslidende tanker står i kø, og rådvildheden bliver let den dominerende magt. Mange oplever også en smertefuld ensomhed, både når de som pårørende forsøger at gøre noget eller kæmper med afmagtens følelser. Foredraget vil give støttende inspiration og tankeredskaber til den krævende pårørende-opgave. Det ikke blot belyser den indgribende ensomhed og sorg, vi kan opleve, når et andet menneske er vigtigt for os, det rummer også støttende indsigt til at gå vejen, når den truer med at blive mørklagt, måske helt indhyllet af det udsigtsløse. Foredraget kan tilpasses særlige behov, målgrupper og ønsker. Jørn Henrik Olsen foredrag Når telefonen ikke ringer — så er det til mig! Ro, stilhed og tid til eftertanke er blevet en luksusvare. Men hvad gør vi konkret, når livet bliver hæsblæsende, og vi ikke rigtig kan falde til ro midt imellem livets valgmuligheder? Hvordan slipper vi ud af livets hamsterhjul? Men den høje hastighed har sin pris. Ved hjælp af sjove, skæve og stærkt udfordrende analyser og perspektiver dykker han ned i et tidens mest udfordrende emner. Han afholder sig ikke fra at komme med gode forslag til problemløsninger. Forslag der vil give megen luft til fornyelse, hukommelse, kreativitet og livsmod både hos enkeltpersoner og i fællesskaber. Dyb alvor kombineres med forløsende humor. Én ting er helt sikkert efter foredraget: Tilhørerne tænker mange tanker, der er længere end fem centimeter. Und jer selv et par stille timers afstand af livet — og bliv meget klogere på dét. De fleste mennesker kender til ensomhedsfølelser. Ensomhed kan være et godt sted at besøge. Men sandt er det også, at ensomhed ofte opleves som et trist sted at slå sig ned. Som et frivilligt, opsøgt sted kan ensomheden være livsbekræftende og bidrage til livsmening. Ensomhed skaber ofte vej for fornyelse og kreativitet. Den kan være god og generøs, når den skaber frihed og uafhængighed, giver arbejdsro og understøtter et menneskes karakter. Men ensomhed kan også være ganske hårdhændet og ond. Hos mange kan den opleves som en noget pinlig, social smerte. Som en tyngende følelse af at være mislykket. Tit med alvorlige konsekvenser for helbred og velvære. Vi behøver i den grad andre — og en del af dette behov er at behøves af andre. Foredraget afslører ikke blot dybe indsigter i ensomhedens problem, men giver også masser af inspiration til at lære den svære kunst at være alene og få gavn af den gode ensomhed. Formidlingen er iklædt humor — og krydret med overraskende, skæve perspektiver. Er oplagt at tænke ind i et temaarrangement i en kommunes social- og sundhedsafdeling, ved en sogneaften, et højskolekursus eller en pædagogisk dag på en uddannelsesinstitution. Jørn Henrik Olsen foredrag Kedsomhed som hindring eller springbræt? Mange menneskers oplevelse af kedsomhed indgår i det brogede billede af det moderne liv. Men hvordan udholder vi oplevelsen af kedsomhed? Er kedsomhed blot roden til alt ondt? Kan kedsomhed måske endda blive stedet for fornyelse og kreativitet? Det giver interessante, overraskende og ikke mindst udfordrende bud på, hvor vigtig kunsten at kede sig egentlig er. Alt krydres med humor og livsvisdom. Hvordan forhindres det, at opgaverne multiplicerer sig selv som champignon? Hvordan kommer arbejde og mening til at køre et godt parløb i arbejds livet? Hvordan styrkes den gode arbejdslyst, fornyelse og kreativitet? De centrifugale kræfter slynger os ud til kanten af vores egen personlighed, vores identitet. Fortravletheden gør det vanskeligt at få sat klare retninger i livet. Stilheden, skarpheden og tavsheden har ringe vækstvilkår. Netop eftertanken og refleksionen er en afgørende betingelse for, at vi kan gå berigede og klogere ind i fremtidens arbejdsliv og samfund sammen. Accelerationen i livets hamsterhjul kan betyde menneskelig nedsmeltning. Men der findes modtræk til styrkelsen af den gode arbejdsglæde og —lyst. Det kan efter aftale tilpasses særlige arbejdsmæssige udfordringer. Den skal møde accelererende forandringsbehov. Villighed til at gå ud i grænseområder eller overskride grænser er afgørende. Praktisk klogskab og visdom i lederskab i dag er derfor alfa og omega. I foredraget udfoldes det, hvordan kunstneres kreativitet kan vise nye veje til et bedre og klogere lederskab. Men det er egentlig en klokkegammel erkendelse, at kunsten kan inspirere og forny lederskab på kreative og spændende måder. Forestillingsevner udfordres på de mest fantastiske måder, når kunsten er en aktiv medspiller i de mange slags lederskaber. Jørn Henrik er et meget nærværende og nænsomt menneske, der formår at italesætte svære emner i en større forsamling, hvor han i sin retorik kommer helt ud til den enkelte med stor respekt for, at det personer, som står i nogle meget svære situationer som pårørende til et menneske med demens. Vi kan i demensteamet i Haderslev varmt anbefale Jørn Henrik, som foredragsholder i forhold til demens og sorg. Det virkede rigtig godt for forsamlingen af borgere, der lige har mistet ægtefæller. Snede Menighedsråd Meget dygtig og kompetent formidler, der er engageret fra først til sidst. God til at fange tilhørernes behov og til at være i dialog efterfølgende. Smukke, overskuelige og informative PowerPoints.
 86. AARHUS: Banegårdspladsen 10, 2. Den sikre og trygge tilknytning er karakteriseret ved, at man føler sig tryg i forholdet til tilknytningspersonen og sikker sorg og ensomhed, at denne vil være hjælpsom og kærlig og vil blive ved med at holde af en selv. Og derfor på forskellig måder undgår at se tabet i øjnene. Neuroticism and for insecurity as predictors of bereavement outcome. I dette gribende foredrag giver Jørn Henrik Olsen nogle tværfaglige indsigter, der inspirerer til at leve og vandre i sorgens landskab. Jeg vil også meget gerne høre, om du oplever din ensomhed på en anden måde. Den slags tanker og følelser er der sol der lider under, uden deres venner opdager det. Så længe vi oplever kærlighed, nærhed og tilstedeværelse vil vi også opleve sorg. Det langsomme farvel får smerten og sorgen til at vokse. Nu må du igen begynde at åbne dig for livet og genfinde humøret.
 87.  
 88.  
 89.  
 90.  
 91.  
 92.  

Reply to "Sorg og ensomhed"

Here you can reply to the paste above